Thursday, August 16, 2012

پت و مت و مامان زی زی

مادر سفر کانادا رو بی خیال شد و رفت سر کار در یک ساختمان بلند مرتبه و متشخص حوالی سفارت ایتالیا . امروز گویا صعود کرده بالای پشت بام کمی از برای سرکشی مدیرانه و بسی امیال فضولانه که باد زده در آهنی پشت سرش را بسته . مادر مانده و برق آفتاب مرداد و صدائی که به گوش کسی نرسیده . قضیه تا آنجا جدی شده که مادر دست به انجام عملیات محیرالوقوع شکستن شیشه نورگیر با استفاده از درِ فلزی سوراخ فاضلاب زده ... که خوشبختانه شیشه نشکن بوده. در نهایت مادر مهربان ولی از همه جا ناامید دست به ابتکار جالبی زده که همون با دود علامت دادنه . البته به جای دود از کاغذهای دفتری که همراهش بوده استفاده کرده ، به این ترتیب که روی هر برگه نوشته : "مهندس عزیز، لطفن در اسرع وقت به پشت بام سری بزنید . امضا خانم مدیر" و سپس برگه ها را در جهات مختلف به پائین پرتاب کرده . بعد از مدتی مادر شک کرده که شاید برگه های صاف رو باد از روی ساختمان به کوچه هدایت میکنه ، پس دست به کار ساختن موشکهای پیغام بر شده . جانم بگه صفحات دفتر به نیمه نزدیک بوده که سر و کلۀ یکی از اعضای واحد ها پیدا میشه و خانم مدیر نجات پیدا میکنه . مادر پشت گوگل تاک تعریف میکرد که چطور تا عصر دور حیاط و لای باغچه ها موشک های ارسالی رو ورمیچیده و سر به نیست میکرده

No comments:

Post a Comment