Saturday, July 5, 2014

مرا چه میشود؟

کسانی هم هستند که صبح ، رنگ چشم  آن آدمی که شب پیش با او خوابیده اند را  به یاد ندارند... و من این دسته را زیرجلی ملامت میکردم تا...امشب که دوست پسر جذاب یکی از دخترهای مهمانی به نظرم آشنا می آمد و دو ساعت مغزم را بیل زدم تا به زحمت به یاد بیاورم که دو سال پیش با هم بیرون می رفتیم و سینما می رفتیم و کافه می رفتیم . طبق معمول بعد از مدتی  دلم را زد و یک روز رسید که دیگر جواب پیغامهایش را ندادم ... امشب اما پسرک به چشمم سخت دوست داشتنی بود 

1 comment:

  1. روزنامه دیواریJuly 9, 2014 at 11:45 AM

    من این احساس مسئولیت رو در خودم احساس می کنم که برات کامنت بذارم. اما خدایی اش روی این پست چی بگم من؟ :))))

    ReplyDelete