Wednesday, July 10, 2013

آیا بزرگترین دشمن همین دو شوید کتاب فارسی که در اوقات فراغت می خوانم کیست؟
 
کانادائی محترمی که هجای دوم از اولین واژۀ انگلیسی از حلقت در نیامده می پرسد : ور آر یو فرام؟

1 comment:

  1. روزنامه دیواریJuly 15, 2013 at 9:12 AM

    نمی دونم چرا فارسی خوندنم بند اومده. همون دوتا شوید هم ریخت کچل شدم!

    ReplyDelete